AtletIS - Športový informačný systém

O systéme AtletIS

AtletIS je športový informačný systém, ktorý sa skladá z troch častí:

Webový portál

Windows aplikácie

Prenosová časť